Sędzia oceniła, że ze stanowiskiem skarżących nie sposób się zgodzić, bo sąd pierwszej instancji rozważył wszystkie przesłanki przewidziane w przepisie art. 422 kodeksu spółek handlowych (zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia). Sędzia Małgorzata Stanek zwróciła uwagę, że w toczącej się sprawie sąd nie badał sprawy Wiadomości dla inwestorów odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych i nie oceniał działalności zarządu PKN Orlen. Rozpatrywano formalno-prawne aspekty podjętej uchwały i sąd nie dopatrzył się przesłanek do stwierdzenia jej nieważności ani uchylenia. Dodała, że prokuratura na różnym etapie prowadzi kilka postępowań przygotowawczych dot.

Zielona firma

W końcu jednak ujawniono, że Berkshire Hathaway – fundusz, którym zarządza miliarder, posiada 26 milionów akcji, wartych około 6,7 miliarda dolarów, w firmie ubezpieczeniowej Chubb. Zrobiło się o niej głośno w marcu tego roku, gdy udzieliła poręczenia majątkowego dla byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na kwotę 92 milionów dolarów w związku z jednym z pozwów. Strona skarżąca Orlen użyła zresztą raportu NIK jako dowodu w sprawie. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi był jednak przychylny prawnikom płockiej spółki, a nie byłym akcjonariuszom Lotosu. To, jaką decyzję zajmie Sąd Apelacyjny w omawianej sprawie dowiemy się już niedługo, bo w środę 15 maja br. Na początku lipca 2021 roku Komisja wydłużyła termin na realizację środków zaradczych do 14 listopada.

  1. Wspomniał też o warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos oraz o podpisanym ze Skarbem Państwa liście intencyjnym w sprawie przejęcia PGNiG.
  2. PGNiG chce, aby 31 października giełda zawiesiła możliwość kupowania i sprzedawania akcji spółki.
  3. To, jak wszystko na to wskazuje, jeden z ostatnich akordów procedury przejęcia PGNiG przez Orlen.
  4. Przejmowanych zasobów stanowi gaz ziemny, co wpisuje się w strategię ORLEN zakładającą maksymalizację produkcji gazu na potrzeby zaopatrzenia rynku polskiego i pozostałych krajów regionu.
  5. „Te wyniki są dobre, w naszej ocenie, mimo bardzo niekorzystnego makroekonomicznego otoczenia, mimo spadku popytu, spadku konsumpcji, praktycznie lockdownu gospodarczego” – dodał.

Skarb Państwa chce odkupić kopalnię Bogdanka. Padła kwota

Wyliczył, że po dwóch kwartałach tego roku koncern zrealizował nakłady inwestycyjne na poziomie 3,4 mld zł, w tym 0,4 mld zł wygenerowała Grupa Energa. Zaznaczył, że PGNiG to element konieczny do stworzenia silnego koncernu multienergetycznego i PKN Orlen na pewno nie odstąpi od przejęcia tej spółki. “Zaczynaliśmy w momencie kiedy Skarb Państwa miał ok 27 proc. akcji w Orlenie. Dziś ma bez mała 50 proc. akcji w koncernie. Nie ma żadnej możliwości przejęcia Orlenu.”

Polski gigant o kosztach nakrętki przy butelce. “Zapłaciliśmy za to 30 mln zł”

Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami PGNiG ma nastąpić od 31 października 2022 r. Do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, czyli do dnia wpisania połączenia Twitter Honeywell i Nextera Energy na II kwartał 2021 z PKN Orlen do rejestru. Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów.

Rywal Orlenu uruchomił wielką inwestycję

PKN Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 r. Poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi. W styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami antymonopolowymi Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Grupy Lotos.

Orlen chce podzielić się zyskiem. Propozycja nowego zarządu

– Ambicją rządu i PKN Orlen jest, żeby postarać się sfinalizować ten proces do końca 2021 roku, ale nie mogę tego zagwarantować – powiedział Sasin. „Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że mimo tych wielkich obaw, nawet w sensie światowej gospodarki, w kwestii kryzysu gospodarczego, nasz koncern, PKN Orlen przeszedł praktycznie przez ten kwartał, można powiedzieć, +suchą nogą+ i wyniki to pokazują” – podkreślił Szewczak. „Te wyniki są dobre, w naszej ocenie, mimo bardzo niekorzystnego makroekonomicznego otoczenia, mimo spadku popytu, spadku konsumpcji, praktycznie lockdownu gospodarczego” – dodał. Szewczak zwrócił przy tym uwagę, że „przejmowanie tak dużych podmiotów gospodarczych to są wielomiesięczne zabiegi”. „Myślimy, że to jest kwestia gdzieś półtora roku, kilkunastu miesięcy na pewno.

Połączenie Orlenu i PGNiG coraz bliżej. Gigant podał datę

Dodatkowo cały proces podlegał nie tylko debacie pomiędzy ekspertami czy politykami, ale dwóch byłych akcjonariuszy Lotosu także skierowało wniosek do sądu, aby podważyć decyzję o fuzji obu firm. Warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu.

Ostatnim krokiem była decyzja sądu w sprawie rejestracji fuzji. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN przejmuje kontrolę nad całą działalnością spółki wydobywczej KUFPEC Norway. W efekcie transakcji, wydobycie gazu ziemnego Grupy ORLEN w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią i przekroczy 4 mld m sześc. Z kolei dzienna produkcja węglowodorów już w 2024 r.

W odpowiedzi na stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji, Orlen zaproponował m.in. Koncern przypomniał m.in., że sfinalizował przejęcie 80 proc. Wspomniał też o warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos oraz o podpisanym ze Skarbem Państwa liście intencyjnym w sprawie przejęcia PGNiG.

Fuzji z Grupą Lotos, które w razie sporządzenia aktów oskarżenia będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia odrębnych spraw karnych. Produkcja PGNiG Upstream Norway wzrośnie do ponad 100 tys. Baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) dziennie.

Zawarta umowa dotyczy zbycia wyłącznie operatora systemu magazynowania, natomiast same magazyny pozostają własnością Grupy ORLEN. Nabywcą udziałów jest należący do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego, spółka Gaz-System. Ich przejęcie wymaga jeszcze zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. Transakcja jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zarządy PGNiG oraz PKN Orlen pod koniec lipca 2022 podpisały plan połączenia obu spółek określający m.in. Parytet wymiany akcji PGNiG na akcje PKN Orlen. Wdrożenie tego planu nastąpi po decyzjach, które zostaną podjęte w najbliższych miesiącach podczas walnych zgromadzeń spółek. Zgodnie z decyzją UOKiK nowy koncern pozostanie właścicielem magazynów gazu ziemnego należących do PGNiG.

Biorąc pod uwagę produkcję gazu ziemnego – ponad 4 mld m sześc. W tym zakresie na przestrzeni lat w przekazie medialnym temat ciągle żył. Negatywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli, której zdaniem przy połączeniu obu firm Skarb Państwa mógł ponieść stratę finansową z uwagi na zaniżenie kwoty sprzedaży 30 proc. Udziałów w Rafinerii Gdańskiej, jakie nabył koncern Saudi Aramco. Akcjonariusze PGNiG podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki przegłosowali jej połączenie z PKN Orlen.

Akcjonariusze PGNiG podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przegłosowali 10 października jej połączenie z PKN Orlen. W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł. Przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos w sierpniu 2022 r.

Ma już plan połączenia z gazowym gigantem PGNiG. Obie państwowe spółki ogłosiły właśnie podpisanie dokumentu, który reguluje warunki transakcji. W środę, 15 maja przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi zakończyła się apelacja o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Dow Jones Industrial Average zmaga się trzymać Gap Higher Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos z 20 lipca 2022 r. W sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego Orlenu oraz zgody na proponowane zmiany statutu PKN Orlen, wraz z roszczeniem ewentualnym o uchylenie tej uchwały.

Po połączeniu, jak w maju 2022 wyjaśniał Orlen, spółka PGNiG zostanie przekształcona w oddział Orlenu, spółki-córki PGNiG staną się spółkami zależnymi od Orlenu, a zmiana właścicielska nie zmieni nic w zakresie warunków zatrudnienia pracowników. Z kolei wspomniana  już firma Gas Storage Poland, objęta środkami zaradczymi, będzie pod nadzorem nowego inwestora. – Działalność PKN Orlen i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy. Posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucyjną i instalacje magazynowe dla gazu ziemnego.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, dostępne obecnie na rynku “nowatorskie wyroby tytoniowe” wymagają dokładniejszego przebadania. Zmiany mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wynikach badania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, które stały się podstawą do wycofania ze sprzedaży partii mąki z ciecierzycy.

Przewiduje się, że walne zgromadzenia Orlenu i PGNiG odbędą się odpowiednio we wrześniu i październiku 2022, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022. Sejm przyjął w środę ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka “Aktywny rodzic”. Zakłada ona między innymi wypłatę świadczenia “babciowego”. Cudzoziemcy zatrudnieni przy budowie kompleksu Olefiny III na terenie głównego zakładu produkcyjnego Orlenu w Płocku mogli na miejscu porozmawiać z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wcześniej materiał w sprawie warunków zatrudnienia przy inwestycji wyemitowała “Uwaga” TVN. Zamyka się coraz więcej aptek – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”.

Sąd drugiej instancji postanowił pominąć wnioski dowodowe wskazane w apelacji przez powodów w zakresie zeznań świadków, m.in. Wieloletniego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza, byłych ministrów gospodarki Janusza Steinhoffa i Piotra Woźniaka, ekonomisty Dariusza Filara, a także pominąć wnioski o dopuszczenie dowodów opinii biegłego eksperta ekonomii. Orlen w komunikacie giełdowym poinformował, że Sąd Okręgowy w Płocku I Wydział Cywilny w jednym z postępowań postanowił uchylić wniosek o uznanie jako nieważnej uchwały o przyłączeniu do grupy państwowej firmy PGNiG.

“Połączenie PKN Orlen z PGNiG zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS” — poinformował Orlen w środę. PGNiG chce, aby 31 października giełda zawiesiła możliwość kupowania i sprzedawania akcji spółki. W kolejnym kroku papiery paliwowego giganta zostaną całkowicie wycofane z GPW. Oprócz pięciu eksploatowanych złóż, Grupa ORLEN przejmie też kontrolę nad udziałami w gazowym złożu Eirin, które przewidziane jest do zagospodarowania z wykorzystaniem infrastruktury wydobywczej złoża Gina Krog. Umożliwi to szybkie uruchomienie dostaw gazu z Eirin, zapewniając jednocześnie atrakcyjną rentowność i niską emisję CO2 z produkcji. Kolejna instalacja wydobywcza służąca do eksploatacji norweskich złóż Grupy ORLEN została podłączona do czystej energii wytwarzanej na lądzie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *